Paketering av tjänsten

850 kr

  •  Förståelse för innehåll
  •  Beskrivande formuleringar
  •  Paketering av tjänster
  •  Paketering av produkter